The Megantic Outlaw
Calum Martin


About

Calum Martin
vocals, lead guitar, rhythm guitar, acoustic guitar, percussion
Calum Mackenzie
drums, percussion
Noel Eadie
bass guitar, synthesiser, mandolin
Peter Dyer
lead guitar, classical guitar, electric guitar
Bob Heaton
piano, fiddle, keyboards
Douglas Leadbitter
flute, keyboards
Lenni Crookes
guest, alto saxophone
Alan MacDonald
guest, bagpipes
Calum John MacLeod
guest, accordion
Peter MacLeod
narration

Track Listing

 1. Bàta an Dòchais
 2. Tìr a Phailteis
 3. An Turas Dhachaigh
 4. A’ Cheilg
 5. Teasairginn Dhòmhnaill
 6. Uigneas
 7. An Fògarrach
 8. Taingeil
 9. Danns preas an t-siucair
 10. Am Fosadh Cealgach
 11. An Ribeadh
 12. Laithean Saorsa tighinn gu ceann
 13. A’ Bhinn Seachad